Økonomisk sosialhjelp

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoene vil variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Økonomisk sosialhjelp gir ikke rett til feriepenger og det trekkes ikke skatt.