Kvalifiseringsstønad

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoene varierer fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Feriepenger:

Kvalifiseringsstønad gir ikke rett til feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Juni er trekkfri og i desember blir det trukket halv skatt.