Grunn- og hjelpestønad

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

20.01.21

19.02.21 19.03.21 20.04.21 12.05.21 18.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

20.07.21 20.08.21 20.09.21 20.10.21 19.11.21 10.12.21

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Dersom du får stønaden utbetalt på utbetalingsanvisning/utbetalingskort, ber vi deg først og fremst å registrere kontonummer for utbetaling i selvbetjeningsløsningen på Ditt NAV, eller sende melding om kontonummer per post. Du finne skjema for dette her: www.nav.no/kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at utbetalingsanvisningen vanligvis kommer i posten et par dager etter oppsatt utbetalingsdato.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over.

Det er ikke feriepenger på grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad og det blir ikke trukket skatt.