Når du har fått innvilget dagpenger, utbetales dagpengene ca. 2-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet for meldeperioden. 

Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på dagpenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Det er ordinært skattetrekk i juni. Hvilke perioder (én periode er på to uker) som er trekkfri i desember, avhenger av meldesyklusen din. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.