Barnepensjon

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

20.01.21

19.02.21 19.03.21 20.04.21 12.05.21 18.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

20.07.21 20.08.21 20.09.21 20.10.21 19.11.21 10.12.21

 

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på barnepensjon.

Skattetrekk:

Barnepensjon for barn som er 16 år eller yngre regnes som kapitalinntekt og det er foreldrene som blir skattelagt for denne inntekten. Barnepensjon er skattepliktig, men det blir ikke trukket skatt på forskudd med mindre du som forelder ber om trekk i barnepensjonen. Det kan du gjøre ved enten

Hvis du er over 17 år og mottar barnepensjon, og ønsker å betale skatt av inntekten, må du sende skriftlig melding til NAV om frivillig skattetrekk. Dette kan du gjøre hvis du logger deg på Ditt NAV.