Bidragsforskudd

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

05.01.21

02.02.21 02.03.21 07.04.21 04.05.21 02.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

02.07.21

03.08.21 02.09.21 04.10.21 02.11.21 02.12.21

Det er ikke feriepenger på barnebidrag og det blir ikke trukket skatt.