Hvis det er NAV som står for innkrevingen av barnebidraget, blir bidraget utbetalt når NAV har mottatt pengene fra den bidragspliktige.

Det er ikke feriepenger på barnebidrag og det blir ikke trukket skatt.