Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Utbetalingsdatoer:

Pengene utbetales cirka 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefristen. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt.

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på arbeidsavklaringspenger.

Skattetrekk i juni og desember:

Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 eller uke 22-23 og 24-25. I desember er den første utbetalingen trekkfri, det vil si enten uke 47-48, eller uke 48-49.