Alderspensjon og AFP

Informasjonen under gjelder for alderspensjon, Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig og privat sektor og krigspensjon. Utbetaling fra Statens pensjonskasse kommer samtidig med utbetaling fra NAV.

Utbetalingsdatoer

januar

februar

mars

april

mai

juni

20.01.21

19.02.21 19.03.21 20.04.21 12.05.21 18.06.21

juli

august

september

oktober

november

desember

20.07.21 20.08.21 20.09.21 20.10.21 19.11.21 10.12.21

Hvilken dag utbetalingene fra NAV kommer, kan variere fra måned til måned. Utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto, vil variere fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

I tjenesten Utbetalingsoversikt kan du se den kommende utbetalingen flere dager før selve utbetalingsdatoen i tabellen over. 

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på disse pensjonsytelsene.

Skattetrekk i juni og desember:

For pensjonsutbetalinger er det ordinært skattetrekk i juni. I desember blir det ikke trukket skatt, med unntak av de som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.