Utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. Se utbetalingsdatoer per ytelse. For noen ytelser får du også vite når den kommende utbetalingen blir synlig i Ditt NAV. Du kan også se om det utbetales feriepenger på ytelsen og eventuelle måneder det trekkes lavere eller ingen skatt.

Generelt om utbetalinger fra NAV

Vær oppmerksom på at utbetalingsdatoen er dagen NAV garanterer at pengene skal være på kontoen din. Pengene overføres fra NAV til bankene noen dager før. Enkelte vil derfor ha utbetalingen på konto før den oppgitte datoen.

Hvis du ikke har mottatt pengene til forventet tid, kan du kontakte oss på telefon.

Sjekk gjerne også at du har lagt inn korrekt bankkontonummer på «Ditt NAV» for å unngå forsinkelse i utbetalingen. 

Utbetaling av ytelser fra NAV til utenlandske kontoer kan ta lenger tid.  

Hvis det skulle oppstå en teknisk feil som fører til at mange vil få utbetalingen senere enn antatt, vil vi opplyse om det på forsiden av nav.no.

Når det gjelder skattetrekk på ytelser fra NAV, er det Skatteetaten som har ansvar for skatt og skattekort. Frivillig skattetrekk blir trukket også i juni og desember, med mindre du melder fra i forkant at det skal stoppes.

På siden ferie og feriepenger kan du se hvem som har rett til feriepenger og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.