Utbetaling av ytelser fra NAV til utlandet

  • melde fra til NAV-kontoret i bostedskommunen din
  • melde fra til folkeregisteret