Utbetaling av ytelser fra NAV til utlandet

Her finner du informasjon om utbetalinger av ytelser fra NAV til norsk eller utenlandsk konto når du bor i utlandet.

Norsk konto

Har du bankkonto i Norge, skal ytelsen fortrinnsvis utbetales til denne kontoen. Utbetaling til norsk konto er den enkleste og raskeste måten å overføre ytelser fra NAV på. Du kan selv avtale med den norske banken om faste overføringsoppdrag til utenlandsk konto, eller benytte for eksempel VISA-kort for uttak fra norsk konto i utlandet.

Utenlandsk konto

Har du ikke norsk bankkonto, kan utbetaling skje til en bank i bostedslandet (vanligvis i lokal valuta). Omkostningene ved overføring til utenlandsk bank vil da bli trukket fra utbetalingen. Gebyrene varierer fra NOK 3 til NOK 5 til konto i utlandet. For utbetaling på sjekk er gebyret NOK 300,-. Eventuelle omkostninger som påløper i den utenlandske mottakerbanken må du betale selv.

Valuta – kronekurs

Det er kronekursen for den norske kronen som avgjør hvordan utbetalingen i utenlandsk valuta blir. Kursen som brukes fastsettes tett opptil utbetalingstidspunktet. Vanligvis betales pensjon, uføretrygd eller annen stønad fra NAV i valutaen som brukes i landet der du bor. Når valutakursen endres vesentlig vil dette påvirke beløpet du får utbetalt. Du kan se eksempler på dette her.

Overføring skal merkes

Når utbetalingen skal overføres til en utenlandsk bankkonto skal overføringen være ”merket” med IBAN-nummer (eller SWIFT-nummer / BIC-adresse). Mangler disse, kan gebyrene for overføringen bli høyere.

Er du usikker på om din bankkonto har IBAN-nummer eller SWIFT-nummer/BIC-adresse, ta kontakt med din bankforbindelse for avklaring.

Utbetalingsdatoer

Personer som får utbetaling fra NAV til konto i utlandet kan forvente å få utbetalingen sin på konto 1 til 2 dager etter utbetalingsdato til norsk konto. Datoene som vises i oversikten utbetalingsdatoer gjelder utbetalinger til konto i norsk bank.

Barnetrygd: Det sendes ingen utbetalingsmelding.

Barnetrygden vil være disponibel på konto i norsk bank senest siste virkedag i måneden. Barnetrygd til utenlandsk konto vil banken overføre to dager før forfall, slik at også de fleste mottakerne av barnetrygd i utlandet får utbetalingen innen den siste virkedagen i måneden.

Daglige utbetalinger av pensjon eller andre ytelser som ikke har forfall fram i tid, vil bli kreditert minimum to dager etter innenlandsutbetalinger som følge av overføringstiden til utenlandske banker.

Forsinkelser i utbetalinger fra NAV

Har du ikke mottatt din pensjon eller annen ytelse til rett tid, er problemet som oftest i det utenlandske banksystemet eller hos din utenlandske bankforbindelse, og vi ber derfor om at du tar kontakt med din bank.

Informasjon om forsinkelser fra NAVs side vil du finne på nav.no.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

  • melde fra til NAV-kontoret i bostedskommunen din
  • melde fra til folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.