Har du til nå mottatt utbetalingsanvisning vil du få utbetalt på en av disse måtene

  • Har du bankkonto registrert hos NAV eller Skatteetaten får du utbetalingen direkte til din konto. 
  • Har du ikke registrert bankkonto hos NAV eller Skatteetaten vil du få tilsendt et betalingskort med PIN-kode. NAV setter alle kommende utbetalinger inn på dette betalingskortet.

Du trenger ikke foreta deg noe for å få utbetalingene dine. NAV har alle opplysninger som trengs til å gjøre dette automatisk. 

Hvis du er under 18 år og ikke har egen konto kan du registrere dine foreldres/foresattes kontonummer, og få utbetalingene satt inn dit. Fra og med november 2020 gjelder det også utbetaling av grunn- og hjelpestønad til barn. Hvis du ikke har registrert en konto vil du få utbetalingsanvisning som før. 

Er du ny bruker og har glemt å registrere bankkonto? 

Er du ny bruker hos NAV og har glemt å registrere bankkonto vil du ved første gangs utbetaling få tilsendt en utbetalingsanvisning. Dersom du ved neste utbetaling ikke har registrert en bankkonto hos NAV vil du motta et betalingskort med PIN-kode. Alle utbetalinger fra NAV vil overføres til dette betalingskortet.  

Har du eller kan du få en bankkonto?

Hvis du har, eller kan få en bankkonto, bør du registrere kontonummeret hos NAV. Da får du pengene utbetalt rett på konto. Kontonummer kan registreres her.

Har du registrert en bankkonto innen den 5. vil du få månedens utbetaling til denne kontoen. 

Utbetaling direkte til din bankkonto 

Vi har hentet kontonummer fra opplysninger hos NAV eller Skatteetaten. Dette gjør vi i tråd med Folketrygdloven §22-18Utbetalingsmåten for ytelser. Du kan sjekke om du har riktig konto og endre kontonummer ved å logge deg inn på “ditt NAV” på nav.no. 

Utbetaling på betalingskort

Dersom du ikke har registrert bankkonto hos NAV eller Skatteetaten, vil du få utbetalingen på et betalingskort. Du får tilsendt betalingskort og PIN-kode. Kort og kode sendes hver for seg. Betalingskortet er personlig, så pass godt på kortet og PIN-koden. Alle kommende utbetalinger fra NAV vil settes inn på dette betalingskortet. Betalingskortet er gyldig i 3 år. 

Betalingskortet kan brukes i Norge for å kjøpe varer og tjenester i butikk, og for å ta ut kontanter i butikk og minibank. Saldo på kortet kan du sjekke i minibanken.

Alle kommende utbetalinger fra NAV vil settes inn på dette kortet. Betalingskortet er gyldig i 3 år.

Hvorfor kan du ikke få utbetalingsanvisning lenger?

Bankene slutter med banktjenester gjennom Posten, og erstatter dette med banktjenester i butikk. Der må du ha bankkort med PIN-kode for å få heve giroer og ta ut kontanter. Dette gjør at NAV må utbetale på andre måter enn med utbetalingsanvisning (giro).  

Brukerservice for betalingskortet

Kontakt brukerservice for betalingskortet (Evry) på telefon 404 09 820 dersom du har

  • problemer med betalingskortet eller PIN-koden
  • mistet betalingskortet og må sperre det

Andre spørsmål til NAV

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du ta kontakt med oss. Se www.nav.no/kontakt