NAV erstatter utbetalingsanvisningene med betalingskort

  • Har du bankkonto registrert hos NAV eller Skatteetaten får du utbetalingen direkte til din konto. 
  • Har du ikke registrert bankkonto hos NAV eller Skatteetaten vil du få tilsendt et betalingskort med PIN-kode. NAV setter alle kommende utbetalinger inn på dette betalingskortet.
  • problemer med betalingskortet eller PIN-koden
  • mistet betalingskortet og må sperre det