Utbetalinger

Her finner du dine utbetalinger fra NAV, utbetalingsdatoer m.m. Utbetalingene kommer som normalt til deg som allerede mottar penger fra NAV. Det er ingen forsinkelser som følge av koronaviruset.

Utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. Se utbetalingsdatoer per ytelse. For noen ytelser får du også vite når den kommende utbetalingen blir synlig i Ditt NAV. Du kan også se om det utbetales feriepenger på ytelsen og eventuelle måneder det trekkes lavere eller ingen skatt.

Utbetalingsoversikt

Logg inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Utbetalingsinformasjon fra NAV er digital

Alle kan se utbetalingsinformasjonen sin på Ditt NAV på nav.no. NAV sender som hovedregel ikke lenger utbetalingsmeldinger i posten eller til digital postkasse.