Utbetalinger

Her finner du dine utbetalinger fra NAV, utbetalingsdatoer m.m. Utbetalingene kommer som normalt til deg som allerede mottar penger fra NAV. Det er ingen forsinkelser som følge av koronaviruset.

NAV erstatter utbetalingsanvisningene med betalingskort

NAV må gjøre endringer med utbetalingsanvisningene etter at banktjenester hos post i butikk avvikles 1. september.

Publisert: 26.06.2020 | Sist endret: 18.11.2020

Utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk

Her finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. Se utbetalingsdatoer per ytelse. For noen ytelser får du også vite når den kommende utbetalingen blir synlig i Ditt NAV. Du kan også se om det utbetales feriepenger på ytelsen og eventuelle måneder det trekkes lavere eller ingen skatt.

Publisert: 20.06.2017 | Sist endret: 10.06.2021

Utbetalingsoversikt

Logg inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Publisert: 08.04.2010 | Sist endret: 30.11.2017

Utbetalingsinformasjon fra NAV er digital

Alle kan se utbetalingsinformasjonen sin på Ditt NAV på nav.no. NAV sender som hovedregel ikke lenger utbetalingsmeldinger i posten eller til digital postkasse.

Publisert: 05.09.2016 | Sist endret: 12.03.2020

Utbetaling av ytelser fra NAV til utlandet

Her finner du informasjon om utbetalinger av ytelser fra NAV til norsk eller utenlandsk konto når du bor i utlandet.

Publisert: 10.07.2013 | Sist endret: 21.08.2020

Bor du i utlandet og får utbetalt til konto i utlandet?

Du har sikkert merket at utbetalingene fra NAV har vært ulike de siste månedene. Dette skyldes endringer i valutakursen.

Publisert: 25.03.2020 | Sist endret: 27.10.2020

Trekk i NAV-ytelser fra namsmyndighetene

Utleggstrekk vil si at en namsmyndighet trekker i lønn eller andre ytelser hos den som skal utbetale en godtgjørelse til en person som skylder penger, for eksempel opptjent lønn eller ytelser fra NAV. 

Publisert: 04.12.2020 | Sist endret: 11.12.2020