Særfradrag for enslige forsørgere

Det er Skatteetaten som avgjør retten til særfradrag. Særfradraget er utfylt i skattemeldingen og er ikke oppført i årsoppgaven.

Rett til særfradrag for enslig forsørger er tilknyttet retten til utvidet barnetrygd. Skatteetaten har beregnet særfradraget ut ifra opplysninger fra NAV om antall måneder med utvidet barnetrygd.
Hvis du mener at Skatteetaten har feil opplysninger om din barnetrygd, kan du ikke selv korrigere særfradraget i skattemeldingen.

Hvis særfradraget i skattemeldingen eller beløpet er feil, behøver du i de fleste tilfeller ikke gjøre noe. Skatteetaten vil automatisk endre avsluttede skatteoppgjør når de får endringsrapporten fra NAV. 

Unntaket er hvis du har flyttet til ny kommune, eller det har skjedd andre endringer i utbetalingen din. Det kan for eksempel være at et barn har flyttet til deg, eller det er inngått avtale om delt bosted. Da må du be om et følgebrev fra NAV som bekrefter periodene du har mottatt utvidet barnetrygd, som du må sende inn sammen med skattemeldingen.

Skyldes mangelen eller feilen andre forhold, må du sende inn dokumentasjon til Skatteetaten om antall måneder med delt/fullt utvidet barnetrygd for skatteåret. Du kan be NAV om å sende deg en bekreftelse på perioder hvor du har mottatt utvidet barnetrygd, som du kan sende inn sammen med skattemeldingen. Send oss en melding i tjenesten Skriv til oss hvis du trenger en bekreftelse på perioder du har mottatt utvidet barnetrygd.

Du kan lese mer om særfradrag for enslige forsørgere hos Skatteetaten.