Frivillig skattetrekk kan meldes inn til NAV på ulike måter:

 1. Hvis du mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd og ytelser til gjenlevende kan du logge på Ditt NAV. Gå til Din Pensjon og Din Profil - Inntektsregistrering og frivillig skattetrekk. Legg inn tilleggstrekk i kronebeløp eller som prosentsats, og trykk «lagre». Trekket vil gjelde fra måneden etter at det er lagt inn.
 2. Alle andre ytelser: Logg deg inn på Ditt NAV. Gå til «Skriv til oss». Husk å presisere hvilken ytelse du vil ha ekstra skattetrekk for. Du må også oppgi ønsket om tilleggstrekk i kroner eller prosent per mnd. 
   
 3. Hvis du ikke kan bruke de innloggede tjenestene kan du sende inn skjema NAV 95-20.02.
   
 4. Hvis du ikke har tilgang til internett og dermed ikke får skrevet ut skjemaet, kan du sende brev om frivillig skattetrekk til NAV.
  Tilleggstrekket må oppgis i kroner eller prosent per måned, og brevet må påføres navn, fødselsnummer, ytelse og underskrift. Send brevet til:
 • NAV Pensjon, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo (for pensjonsytelser)
 • NAV Økonomi stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana

Frivillig skattetrekk gjelder ut inneværende år, inkludert måneder som det ellers er skattefritak for. Hvis du ønsker å avslutte trekket før årsslutt, må også dette gjøres skriftlig.

Hvis du blir mottaker av en ny ytelse og ønsker å blir trukket mer i skatt enn skattekortet viser, må du melde fra skriftlig på samme måte.

Hvis du ønsker at det skal trekkes full skatt i perioder som er trekkfrie, må du opplyse om det.