Frivillig skattetrekk

NAV plikter å trekke mer skatt hvis du ber om det.

Frivillig skattetrekk kan meldes inn til NAV på ulike måter:

  1. Hvis du mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, ytelser til gjenlevende eller utbetaling fra Statens pensjonskasse kan du logge på Ditt NAV. Gå til Din Pensjon og Din Profil - Inntektsregistrering og frivillig skattetrekk. Legg inn tilleggstrekk i kronebeløp eller som prosentsats, og trykk «lagre». Trekket vil gjelde fra måneden etter at det er lagt inn.
  2. Alle andre ytelser: Logg deg inn på Ditt NAV. Gå til «Skriv til oss». Husk å presisere hvilken ytelse du vil ha ekstra skattetrekk for. Du må også oppgi ønsket om tilleggstrekk i kroner eller prosent per mnd.   
  3. Hvis du ikke kan bruke de innloggede tjenestene kan du sende inn skjema NAV 95-20.02.  
  4. Hvis du ikke har tilgang til internett og dermed ikke får skrevet ut skjemaet, kan du sende brev om frivillig skattetrekk til NAV. Tilleggstrekket må oppgis i kroner eller prosent per måned, og brevet må påføres navn, fødselsnummer, ytelse og underskrift. Send brevet til:
  • NAV Pensjon, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo (for pensjonsytelser)
  • NAV Økonomi stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana

Frivillig skattetrekk gjelder ut inneværende år, inkludert ved feriepengeutbetalinger og måneder som det ellers er skattefritak for. Hvis du ønsker å avslutte trekket før årsslutt, må også dette gjøres skriftlig.

Hvis du blir mottaker av en ny ytelse og ønsker å blir trukket mer i skatt enn skattekortet viser, må du melde fra skriftlig på samme måte.

Hvis du ønsker at det skal trekkes full skatt i perioder som er trekkfrie, må du opplyse om det.

Her kan du se video om frivillig skattetrekk (Vimeo)