Årsoppgave fra NAV

Hvis du mottar en endringsoppgave fra NAV, betyr dette at vi har oppdatert informasjonen fordi det er skjedd endringer etter at årsoppgaven ble sendt ut. Dette kan skyldes feil i informasjonen eller nye opplysninger. NAV har rapportert endringene til Skatteetaten, og du trenger ikke foreta deg noe.