Årsoppgave fra NAV

Pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger til arbeidstaker Sykepenger
Lønnskompensasjon til arbeidstaker* Annet