Skattetrekk på ytelser fra NAV

  • Kvalifiseringsstønad: Det er kommunen som utbetaler stønaden, og som bestiller elektronisk skattekort. Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmelding, må du søke om skattekort på skatteetaten.no. Husk å melde fra til NAV/din kommune når du har fått utstedt skattekortet.
  • NAV Familie- og pensjonsytelser, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo, når det gjelder pensjonsytelser (alderspensjon, AFP, uføretrygd, barnepensjon og ytelser til gjenlevende ektefelle).
  • NAV Økonomi Stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana, når det gjelder alle andre ytelser.