Skattetrekk på ytelser fra NAV

Skatteetaten har ansvaret for skatt og skattekort. I artikkelen nedenfor får du svar på noen av de mest vanligste spørsmålene om skatt på ytelser fra NAV.

Skattetrekk på ytelser fra NAV ved Korona 

Hvis du får endret inntekten din, for eksempel ved permittering som følge av koronatiltak, kan du bestille nytt skattekort fra skatteetaten.no.

Hvis du ikke har skattekort, og du skal motta ytelser fra NAV, må du bestille skattekort på skatteetaten.no/skattekort. Dersom du ikke har skattekort og mottar ytelser fra NAV vil NAV trekke 50 % skatt på utbetalingen inntil skattekortet foreligger.  

Hvis du har skattekort, vil skattekortet ditt overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV i det du har fått innvilget en ytelse. Hvis du har fått innvilget en ytelse og må bestille nytt skattekort, vil NAV motta det nye skattekortet ditt så fort søknaden er behandlet av Skatteetaten. 

Husk å sjekke skattetrekksmeldingen din

Skatteetaten sender ut et brev (skattetrekksmelding) med informasjon om ditt skattekort og grunnlag for beregning av skattetrekk i desember hvert år. Er du registrert som e-bruker får du dette elektronisk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at grunnlaget for at beregningen av skattetrekket ditt er korrekt. Hvis grunnlaget er feil, må du bestille endring av skattekortet på skatteetaten.no.

Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmeldingen, men forventer inntekt kommende år, må du søke om skattekort på skatteetaten.no.

Skal skattekortet leveres til NAV?

Nei. Skattekortet overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV.

D-nummer: Alle med D-nummer må bestille skattekort hvert år på skatteetaten.no.

  • Kvalifiseringsstønad: Det er kommunen som utbetaler stønaden, og som bestiller elektronisk skattekort. Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmelding, må du søke om skattekort på skatteetaten.no. Husk å melde fra til NAV/din kommune når du har fått utstedt skattekortet.

Skattekortet for 2021

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no/skattekort. Ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om ditt nye skattekort.

Du må påse at utbetalingene dine ikke trekkes etter tabell fra mer enn én arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler for samme tidsperiode. Du må også påse at du ikke trekkes etter tabell i mer enn én ytelse fra NAV for samme tidsperiode.

Les også om årsoppgave fra NAV.

Kan jeg selv velge om jeg skal trekkes etter tabell eller prosent?

NAV kan trekke skatt etter tabell dersom du har utskrevet et tabellkort, under forutsetning at tabellen er ført opp på aktuell ytelse fra NAV eller du har oppgitt et prosenttrekk på «skattetrekk ved sykepenger, svangerskapspenger» eller andre ytelser og tabellen er oppgitt i koden «Hovedinntekt»

Hvis NAV har tilgang til tabell, vil vi alltid trekke etter tabell dersom du får utbetalt en ytelse etter en grad på 51 prosent eller mer. På samme måte trekker NAV alltid etter tabell når du mottar arbeidsavklaringspenger eller dagpenger.  

For at NAV skal trekke etter tabell på din pensjon, må skattekortet ditt vise trekkoden «Pensjon fra NAV». NAV vil trekke 30 prosent skatt på din pensjon inntil du har mottatt et nytt skattekort for pensjon. 

Hvis du ønsker å endre på hvilken del av skattekortet NAV benytter når det trekkes skatt, kan du melde fra ved å bruke tjenesten Skriv til oss, eller ved å sende skriftlig melding til:

  • NAV Familie- og pensjonsytelser, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo, når det gjelder pensjonsytelser (alderspensjon, AFP, uføretrygd, barnepensjon og ytelser til gjenlevende ektefelle).
  • NAV Økonomi Stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana, når det gjelder alle andre ytelser.

Du er selv ansvarlig for at det trekkes riktig skatt til enhver tid.

Mottar du redusert overgangsstønad?

Mottar du redusert overgangsstønad og har tabelltrekk i trekkoden Sykepenger, foreldrepenger, pleie-/omsorg og opplæringspenger, dagpenger, overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger mv. fra NAV på skattekortet ditt? Da bør du passe på at du blir trukket etter prosenttrekket på skattekortet. Hvis ikke, kan du risikere å bli trukket for lite i skatt og få restskatt ved neste skatteoppgjør.

Fra oktober 2019 har NAV endret skattetrekk på overgangsstønad for å sikre at du får korrekt skattetrekk. Enslige forsørgere med mindre enn 50 prosent overgangsstønad (mindre enn 9361 kroner før skatt) bli trukket etter prosenttrekket på skattekortet, og de med mer enn 50 prosent overgangsstønad (mer enn 9361 kroner før skatt) trekkes etter tabelltrekket på skattekortet. Hvis du har skattekort som bare inneholder prosenttrekk, trekkes skatten som prosent uansett om du har full eller redusert overgangsstønad. 

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å endre skattekortet?

Hvis du hatt endringer i din livssituasjon som har innvirkninger på grunnlaget for skatteberegningen, kan det være lurt å endre skattekortet. Dette kan du gjøre på Skatteetaten.no - Endre og bestill nytt skattekort. Skattekortendringer for alle personer overføres fra Skatteetaten til NAV.

Hvis endringen er registrert etter at pengene er sendt fra NAV, vil det nye skattekortet ditt først gjelde fra neste utbetaling.

Hva gjør jeg hvis jeg vil trekke mer skatt enn det skattekortet viser?

Les om hvordan du kan legge inn et frivillig skattetrekk hos NAV.

Jeg har gått fra vanlig arbeidsinntekt til en ytelse fra NAV, og synes jeg har for høy skatt

Hvis endringen har medført en reduksjon i din inntekt, må du selv ta kontakt med Skatteetaten for å endre skattekortet. Når du har fått endret skattekortet ditt, vil NAV motta det nye skattekortet fra Skatteetaten.

Selvstendig næringsdrivende 

Selvstendig næringsdrivende betaler selv forskuddsskatt. Med forskuddsskatt for personlige skattytere menes skatt av formue og inntekt som det ikke blir foretatt forskuddstrekk i.

Skatteetaten sender innbetalingsblankett til selvstendig næringsdrivende fire ganger i året. Les mer om skatt for selvstendig næringsdrivende på skatteetaten.no.

Spesielt for dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP): Dagpenger og AAP skattes som arbeidsinntekt, og kan ikke skattes som selvstendig næringsdrivende. Ved utbetaling av dagpenger og AAP når du er selvstendig næringsdrivende, må NAV ha registrert et skattekort. Hvis ikke skattekort er registrert, trekkes 50 prosent skatt av utbetalingen. Du må selv søke om skattekort.

Frilansere

Frilansere er ikke selvstendig næringsdrivende, men arbeidstakere som ikke er ansatt i noens tjeneste, i motsetning til arbeidstakere i tjeneste. Utbetalinger til frilansere behandles som lønnsinntekt og er trekkpliktig på lik linje med lønn til ansatte arbeidstakere. Det skal alltid skrives ut skattekort til frilansere for lønnsinntekt.

Kildeskatt

Det er Skatteetaten som skal ta stilling til alle spørsmål om kildeskatt på pensjon og uføreytelser for personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Les mer om kildeskatt på skatteetaten.no.

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør fra NAV

skatteetaten.no kan du lese mer om hvilket trekk NAV er pålagt å gjøre på etterbetalinger.

Pensjon, uføretrygd og enslig forsørger

Les mer om