Har du fått et vedtak etter feriepengeutbetalingen i mai, som har medført endring i feriepengegrunnlaget for foregående år? Da blir feriepengene beregnet på nytt.

En ny beregning av feriepengene medfører at du kan få en etterbetaling av feriepenger fra NAV. På utbetalingsmeldingen for feriepenger står alltid datoen 1.-31. mai oppført som periode, uansett når utbetalingen skjer. Dette er fordi mai er den opprinnelige måneden NAV utbetaler feriepenger.

Utbetalingsmeldingen din finner du på Ditt NAV.

På nav.no/feriepenger kan du lese mer om hvem som har rett til feriepenger, og på nav.no/utbetalinger finner du generell informasjon om utbetalinger fra NAV.

Feilutbetalt beløp

I noen tilfeller medfører den nye beregningen at du har fått for mye feriepenger, du vil da bli varslet skriftlig om feilutbetalt beløp og tilbakebetaling.

Dersom du har fått en varsel om feilutbetalt beløp kan du ved behov ta kontakt med NAV.