Nav.no har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til å tilegne seg informasjon og bruke tjenestene på nettsidene våre, uavhengig av brukernes funksjonsevne og uten behov for spesialtilpasninger.

Nav.no og tilhørende subdomener er utviklet i tråd med forskrift for universell utforming av IKT, som trådte i kraft 1. juli 2013. Reelle brukere er involvert underveis for å kvalitetssikre arbeidet.

Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Lytt til teksten ved hjelp av funksjonalitet i operativsystemene

Du kan lytte til teksten ved hjelp av innebygget funksjonalitet i Windows, Mac OS X, iOS eller Android:

Windows

PC: For å lytte til teksten i Windows kan du åpne hjelpemiddelsenter ved å taste Windows logotast + U eller ved å gå til Start menyen > Kontrollpanel > Hjelpemiddel > Hjelpemiddelsenter og klikke Start Skjermleser. For å avslutte lukke Skjermleser, trykk Windows logotast + Enter.

Nettbrett: Trykk på Windows logoknapp og volum opp-knapp samtidig. Gjenta dette for å avslutte.

Mac OS X

For å lytte til teksten i Mac OS X (fra og med versjon 10.4), åpne Finder og klikk Systemvalg. I Systemvalg klikk Tilgjenglighet og velg VoiceOver til venstre og klikk Aktiver VoiceOver.

iOS (iPhone og iPad)

Du aktiverer VoiceOver ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet på enheten din. Du kan også aktivere og deaktivere VoiceOver med tre klikk på Hjem-knappen. 

For å lytte til teksten, kan du også bruke "Les opp skjerm". Dette aktiverer du ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale > Les opp skjerm. Etter aktivering kan du sveipe med to fingre fra toppen av skjermen for å få lest opp teksten på skjermen.

Android

Hvis du vil angi tekst-til-tale-innstillinger for enheten din, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tekst-til-tale-utdata.

Hjelpetekster

Alle bilder har alternative tekster og tabeller har beskrivende tekster som fanges opp av hjelpeverktøy (oppsummering av innhold, leseretninger etc.).

Navigasjon

Nav.no har nedfallsmenyer (drop-down menu) for hovedmenyvalgene og engelske sider.

W3C-standarder og tilpasset hjelpeverktøy

Nav.no er basert på W3C-standarder og retningslinjer som HTML5, CSS3 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (nivå AA). Dette er gjort for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og forstørrelsesprogramvare i det norske markedet.

Tilbakemeldinger ønskes

Ser du mulighet for forbedringer, gi oss tilbakemelding.