Tilgjengelighet

Nav.no er utviklet etter forskrift for universell utforming av IKT.

Nav.no har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Universell utforming

Nav.no og tilhørende subdomener er etter forskrift for universell utforming av IKT, som gjelder fra 1. juli 2013. Vi kvalitetssikrer innholdet med brukere underveis.

W3C-standarder og tilpasset hjelpeverktøy

Nav.no er basert på W3C-standarder og retningslinjer som HTML5, CSS3 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (nivå AA). Dette er gjort for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og programvare for forstørrelse i det norske markedet.

Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Lytt til teksten

Du kan lytte til teksten ved hjelp av innebygget funksjonalitet i operativsystemene Windows, Mac OS X, iOS eller Android:

Windows

PC: For å lytte til teksten i Windows kan du åpne hjelpemiddelsenter ved å taste Windows logotast + U eller ved å gå til Start menyen > Kontrollpanel > Hjelpemiddel > Hjelpemiddelsenter og klikke Start Skjermleser. For å avslutte lukke Skjermleser, trykk Windows logotast + Enter.

Nettbrett: Trykk på Windows logoknapp og volum opp-knapp samtidig. Gjenta dette for å avslutte.

Mac OS X

For å lytte til teksten i Mac OS X (fra og med versjon 10.4), åpne Finder og klikk Systemvalg. I Systemvalg klikk Tilgjenglighet og velg VoiceOver til venstre og klikk Aktiver VoiceOver.

iOS (iPhone og iPad)

Du aktiverer VoiceOver ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet på enheten din. Du kan også aktivere og deaktivere VoiceOver med tre klikk på Hjem-knappen. 

For å lytte til teksten, kan du også bruke "Les opp skjerm". Dette aktiverer du ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale > Les opp skjerm. Etter aktivering kan du sveipe med to fingre fra toppen av skjermen for å få lest opp teksten på skjermen.

Android

Hvis du vil angi tekst-til-tale-innstillinger for enheten din, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tekst-til-tale-utdata.

Hjelpetekster

Alle bilder har alternative tekster, og tabeller har beskrivende tekster som fanges opp av hjelpeverktøy (oppsummering av innhold, leseretninger etc.).

Navigasjon

Nav.no har nedfallsmenyer (drop-down menu) for hovedmenyvalgene og engelske sider.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger. Ser du mulighet for forbedringer, gi oss tilbakemelding