Du kan oppdatere disse opplysningene på Din side under Tjenester/Innstillinger//Endre registrerte opplysninger.

Oppdater arbeidsgiverinformasjonen på siden og lagre endringen. Du kan deretter utlyse stilling på nytt.