Endre kontonummer

Når du søker om ytelser fra NAV, må du kontrollere at du har korrekt kontonummer registrert hos oss. Du kan sjekke hvilket kontonummer som er registret på deg ved å logge deg på Ditt NAV.

Slik endrer du kontonummeret

Hvis du logger på Ditt NAV med BankID, Buypass eller Comfides, kan du endre kontonummer i "Personopplysninger".

Du kan bare ha ett kontonummer registrert hos NAV. Dette gjelder for alle privatpersoner som mottar stønad, pensjon eller refusjoner fra NAV.

Utbetalinger som NAV gjør på vegne av blant annet HELFO og Statens Pensjonskasse, kan også utbetales til kontonummeret som er registret hos NAV. Utbetalingsmåten går frem av folketrygdloven § 22-18.

Hvordan endre kontonummeret hvis du har utbetalinger fra kommunen

Du kan ikke endre kontonummeret i Ditt NAV hvis det gjelder utbetalinger fra kommunen, for eksempel økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Da må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å endre kontonummeret ditt.

Hvordan endre kontonummeret hvis du har utbetalinger fra Husbanken

Du kan ikke endre kontonummeret i Ditt NAV hvis det gjelder utbetalinger fra Husbanken, for eksempel bostøtte. Da må du logge på husbanken.no.

Du kan også kontakte bostøttekontoret i din kommune. På kommunens nettside finner du kontaktinformasjon.

Utbetaling til utenlandsk bankkonto

Som hovedregel utbetaler NAV til norsk bankkonto. Har du ikke bankkonto i Norge bør du oppgi kontonummer i utenlandsk bank hvis du har det.

For noen ytelser er det imidlertid en forutsetning at du oppholder deg i Norge. Hvis du oppgir et kontonummer i en utenlandsk bank, må du være oppmerksom på at det påløper et gebyr for hver utbetaling og at det kan ta litt lengre tid før pengene er på din konto.

Kan du ikke melde fra elektronisk?

Du kan melde fra om endringer og sende det i posten. Du må da legge ved kopi av gyldig legitimasjon som pass eller førerkort, eller vise gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte på et NAV-kontor. Du må oppgi norsk fødselsnummer eller D-nummer for å endre kontonummer.

Hvis du skal melde fra om endring fra én norsk bankkonto til en annen, bruker du skjemaet Melding om nytt bankkontonummer.

Ønsker du utbetaling til en utenlandsk bankkonto, og du vil sende skjemaet med post, må du fylle ut et annet skjema om bankopplysninger.

Ferdig utfylt skjema sendes til adressen som står på førstesiden av skjemaet. Husk underskrift på skjemaet og legg ved kopi av gyldig legitimasjon.

Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde (for eksempel pass, førerkort, ID-kort).

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på telefon 55 55 33 33. Du må alltid oppgi fødselsnummeret ditt når du tar kontakt med NAV. Da kan vi lettere gi deg rask og god hjelp.