Dette trenger du for å gjennomføre et videomøte 

 • PC, nettbrett eller en smarttelefon med kamera i skjermen. 
 • Tilgang til internett.
 • Et sted å sitte hvor du kan snakke fritt og ikke blir forstyrret.

Hvis du kan se film på PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen, har du sannsynligvis godt nok utstyr til å gjennomføre videomøtet. Husk å sitte et sted der du har trådløst nett eller mobilnett når møtet gjennomføres.   Du er selv ansvarlig for at PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen du bruker til videosamtalen er oppdatert og sikker. 

Slik deltar du i møtet 

Privatpersoner: Du finner lenken til videomøte på Ditt NAV. Vi anbefaler at du logger inn på Ditt NAV og finner lenken i god tid før møtet starter.    Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre møtet på video, eller ikke har tilgang til nødvendig utstyr, er det fint om du kontakter NAV så fort som mulig. Det er viktig at du gjør det i god tid før møtet, slik at dere kan bli enige om en annen møteform.     Leger, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere: Hvis du skal delta i møte med NAV som lege eller arbeidsgiver, vil du få nødvendig påloggingsinformasjon fra NAV.  

Før møtet starter 

Vi anbefaler at du tester at det tekniske fungerer før møtet starter. Det gjør du ved i gå til https://video.nav.no/webapp/ og logge deg på vårt testmøte test@video.nav.no. Du får da testet lyd og bilde. Hvis testen fungerer, vil videomøtet også fungere.

Du må forsikre deg om at utstyret du har tenkt å bruke til videomøtet fungerer, og at du har tilstrekkelig internetthastighet/dekning der du skal sitte.     Sørg for at du har innkallingen til møtet med lenken som gir deg tilgang.    Ha gyldig legitimasjon klar. Du kan bli bedt om å legitimere deg i videomøte, så NAV kan være sikker på at de snakker med rett person. Dersom du kjenner møtearrangøren i NAV fra før, er ikke dette nødvendig.   For at du skal ha mest mulig utbytte av møtet bør du kunne prate fritt. Derfor er det viktig at du finner et passende sted å sitte mens møtet pågår, kravene til personvern skal ivaretas. Plasser deg et sted der ingen andre får med seg samtalen. Sett deg derfor ikke på kafé, toget e.l. Bruk gjerne hodetelefoner hvis du har det. 

Råd underveis i møtet 

Start 

 • Klikk på lenken du mottok i innkallingen, eller kopier og lim inn lenken i nettleseren din.  
 • Følg instruksjonene.  
 • Hvis du blir bedt om å gi tilgang til kamera og mikrofon, må du tillate det.  

Underveis 

 • Hvis lyden ikke fungerer, kan du via «Innstillinger» på PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen velge hvilken mikrofon og høyttaler som skal brukes.  
 • Underveis i møtet kan du skru av lyd eller kamera midlertidig ved behov. og dele skjerm med de andre deltakerne hvis dere for eksempel skal se på samme dokument.

Til slutt 

 • Når møte er ferdig, avslutter du det i skjermbildet og lukker nettleseren din. 

  Sikkerhet og personvern 

 • Fra NAV er det bare den/de som skal være med i møtet som er til stede.  
 • Du kan bli bedt om å legitimere deg i videomøte, så ha legitimasjon tilgjengelig. Vis frem legitimasjon hvis du blir bedt om det.
 • Det er ikke mulig for andre å se eller lytte til videomøtet. Samtalen er kryptert. Det betyr at møtet er sikkert.  
 • Det vil ikke bli gjort noen form for opptak av videosamtalen. NAV lager et referat etter møtet. Det kan du lese på Ditt NAV.