Særfradrag og andre spesielle skatteregler som gjaldt for uførepensjon, ble opphevet ved innføring av uføretrygd fra 1.1.2015. Det er vedtatt en overgangsordning for visse grupper. Se mer om dette på skatteetaten.no

Nå trekkes det skatt av 10,5 måneder av din uføretrygd, mens det tidligere ble trukket av 11 måneder som for pensjon. Juni er det ikke trekk av skatt, og i desember trekkes det halv skatt på din uføretrygd.

Mottar du uføretrygd og har arbeidsinntekt ved siden av, bør du vurdere å endre skattekortet ditt hvis summen av trygd og arbeidsinntekt øker eller reduseres vesentlig.

Hvis du bor i utlandet og trekker kildeskatt, vil denne skatten bli trukket også i de skattefrie periodene. Det betyr at kildeskatt trekkes hver måned, hele året.