Nytt skattekort ved uttak av pensjon

Skattereglene for pensjon er ikke de samme som for lønnsinntekt. For å få riktig skattetrekk bør du som er ny pensjonist vurdere å søke om nytt skattekort når du starter uttak av pensjon. Dette kan gjøres enkelt på skatteetaten.no. Det nye skattekortet sendes automatisk til NAV fra Skatteetaten.

Jeg skal ta ut pensjon fra 62 år og samtidig jobbe

Du må selv ta kontakt med Skatteetaten for å endre skattekortet ditt ved økning av inntekt. Når du har fått endret skattekortet ditt, vil NAV motta det nye skattekortet i den daglige overføringen fra Skatteetaten.

Ikke skattetrekk i pensjon i desember

Utbetalingen i januar er lavere enn utbetalingen i desember fordi det ikke trekkes skatt i desember (kildeskatt blir også trukket i desember måned).