Rett til særfradrag for enslig forsørger er knyttet til retten til utvidet barnetrygd. Skatteetaten har beregnet særfradraget ut ifra opplysninger fra NAV om antall måneder med utvidet barnetrygd.

Hvis du mener opplysningene Skatteetaten har om din barnetrygd er feil, kan du ikke korrigere særfradraget i skattemeldingen.

Hvis særfradraget i skattemeldingen eller beløpet er feil, og vedtaket om utvidet barnetrygd er fattet i 2018 med tilbakevirkende kraft for 2017, behøver du ikke foreta deg noe da dette automatisk vil bli rettet.

Skyldes mangelen eller feilen andre forhold, må du sende inn dokumentasjon til Skatteetaten om antall måneder med delt/fullt utvidet barnetrygd for skatteåret. Du kan be NAV om å sende deg en bekreftelse på perioder hvor du har mottatt utvidet barnetrygd, som du kan sende inn sammen med Skattemeldingen.

Du kan lese mer om særfradrag for enslige forsørgere hos Skatteetaten.