Nå kan du erklære farskapet digitalt

Fakta

  • Når foreldrene til et barn ikke er gift med hverandre, må farskapet erklæres.
  • Moren må begynne på erklæringen ved å logge seg inn og oppgi hvem som er faren til barnet. Dette kan hun gjøre fra og med 22. svangerskapsuke. Hun kan også vente til etter at barnet er født.
  • Begge foreldrene må identifisere seg på en sikker måte med elektronisk ID i løsningen.
  • Barnet må fødes i Norge
  • Moren må være bosatt i Norge
  • Begge foreldrene må ha norsk fødsels- og personnummer
  • Begge foreldrene må være over 18 år