Ved utgangen av september 2019 var det 953 900 personer som mottok alderspensjon. Det er 20 400 flere enn per september 2018.

– Antallet alderspensjonister økte med 2,2 prosent det siste året, forteller seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien. Han legger til at det er grunn til å vente minst like sterk vekst i årene som kommer.

– Vi tror at antallet alderspensjonister vil passere 1 million mot slutten av 2021. Ved slutten av 2023 forventer vi 1 053 000 alderspensjonister, sier Lien.

Venter 11 milliarder i økte utgifter i 2019

Stigende antall alderspensjonister gir økte pensjonsutgifter på statsbudsjettet. Alderspensjonsutgiftene i 2019 ligger nå an til å bli omtrent 232 milliarder kroner, 11 milliarder høyere enn i 2018.

– I 2019 utgjør alderspensjon 17 prosent av statsbudsjettet. Tilsvarende andel for 10 år siden var 13 prosent. Det er ventet at Norge, på lik linje med mange andre vestlige land, vil få betydelige økte utgifter til pensjoner i årene som kommer, sier Lien.

Samtidig peker Lien på at pensjonsreformen fra 2011 er et viktig bidrag til finansiell stabilitet.

– I årene etter 2011 har pensjonsreformen gitt noe høyere utgifter over statsbudsjettet. Dette fordi mange har valgt å ta ut alderspensjon fra 62 år og fordi innsparingseffektene av reformen har vært små. Fra og med 2020 venter vi at pensjonsreformen vil gi netto innsparinger og etter hvert vil dempe den kraftige utgiftsveksten, sier Lien.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på presse@nav.no.

Gå til statistikken per september 2019