Koronavirus – nyheter fra NAV

NAV har publisert nyhetssaker med brukerinformasjon knyttet til nytt regelverk og NAVs ordninger i forbindelse med korona. Her er en oversikt.

(oppdatert 14 jan. 2021)

Nyhetssaker knyttet til utviklingstrekk på arbeidsmarkedet og utbetalinger fra NAV finnes på nav.no/koronastatistikk

Se også NAVs publiseringskalender for statistikk