Stønad til tiltaksdeltakere Satsene gjelder fra 1. januar 2020.  
  Sats per dag
Tiltakspenger, lav sats (til og med 18 år) 288 kr
Tiltakspenger, høy sats (19 år og eldre) 398 kr
Barnetillegg (per barn) 47 kr