Tiltakspenger

Stønad til tiltaksdeltakere Satsene gjelder fra 1. januar 2021  
  Sats per dag
Tiltakspenger, lav sats (til og med 18 år) 297 kr
Tiltakspenger, høy sats (19 år og eldre) 411 kr
Barnetillegg (per barn) 49 kr