Tilskuddssatser - arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Satser:

 

Inkluderingstilskudd Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Årlig maksimalbeløp

133 200 kr

 

Tilskudd til ekspertbistand Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Maksimalbeløp

20 700 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Per undervisningsår (maksimalsats)

74 700 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

149 100 kr

  

Varig tilrettelagt arbeid i forhåndsgodkjente bedrifter Satsene gjelder fra 1. januar 2021
Type Sats per måned 
Driftsstøtte 14 501 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Type Sats per måned 
Driftsstøtte 6 083 kr 

  

Arbeidsforberedende trening Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 18 050 kr