Inkluderingstilskudd Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Årlig maksimalbeløp

129 100 kr

 

Tilskudd til ekspertbistand Satsene gjelder fra 1. september 2019

Maksimalbeløp

20 000 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Per undervisningsår (maksimalsats)

72 400 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

144 500 kr

  

Varig tilrettelagt arbeid i forhåndsgodkjente bedrifter Satsene gjelder fra 1. januar 2020
Type Sats per måned 
Driftsstøtte 14 051 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Type Sats per måned 
Driftsstøtte 5 894 kr 

  

Arbeidsforberedende trening Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 17 490 kr