Tilleggsstønader

Satser:

Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning) Satsene gjelder fra 1. januar 2021

 

Sats per år

Sats per måned

Sats per dag

Sats per km

Stønad til reiser med egen bil

 

 

 

2,52 kr

Stønad til barnetilsyn, første barn

50 340 kr

 

   

Stønad til barnetilsyn, to barn

65 688 kr

 

   

Stønad til barnetilsyn, tre eller flere barn

74 436 kr

 

   

Stønad til boutgifter

 

4 340 kr

 

 

Stønad til flytting med egen bil

 

 

 

 2,52 kr

Stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad utbetales etter regning og beregnes til 64 % av dokumenterte utgifter til barnetilsyn per måned, begrenses opp til maksimal sats.

 

Reise- og flyttestønad til arbeidssøkere Satsene gjelder fra 1. januar 2021

 

Sats per km

Stønad til reise med egen bil

2,52 kr

Stønad til flytting med egen bil

2,52 kr

 

Stønad til læremidler Satsene gjelder fra 1. januar 2021 for vår- og høstsemester 2021

Skoleslag

Full sats per måned

Halv sats per måned

Videregående skole

395 kr

 

Høgskole/universitet/fagskole

790 kr