Tilleggsstønader

Antall barn Maksimalt beløp per dag
1 barn 193 kroner
2 barn 252 kroner
3 eller flere barn 286 kroner
 
Stønadstype Maksimalt beløp per måned
Stønad til boutgifter 4 340 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
 
Reisetype Sats per km
Flytting med egen bil 2,52 kroner
Nivå Full sats per måned Halv sats per måned
Videregående skole 395 kroner  198 kroner
Høgskole, universitet eller fagskole 790 kroner 395 kroner