Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2021 (satser gjeldende fra 1. januar 2020 i parentes). Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

  2021

(2020)

Enslige

kr  6 450

(kr  6 250)

Ektepar/samboere

kr  10 800

(kr  10 450)

Person i bofellesskap

kr  5 400

(kr  5 250)

Barn 0-5 år

kr  2 850

(kr  2 750)

Barn 6-10 år

kr  3 250

(kr  3 150)

Barn 11-17 år

kr  4 250

(kr  4 100)

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

For mer informasjon om statlige veiledende retningslinjer, se rundskriv A-1/2020.