Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

  Sept. 2021  (Jan. 2021)
kr  6 450 (kr  6 450)
kr  10 800 (kr  10 800)
kr  5 400 (kr  5 400)
kr  3 150 (kr  2 850)
kr 3 250 (kr  3 250)
kr 4 250 (kr  4 250)