2020

2019

Enslige

kr  6 250

(kr  6 150)

Ektepar/samboere

kr  10 450

(kr  10 250)

Person i bofellesskap

kr  5 250

(kr  5 150)

Barn 0-5 år

kr  2 750

(kr  2 400)

Barn 6-10 år

kr  3 150

(kr  3 100)

Barn 11-17 år

kr  4 100

(kr  4 000)

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

For mer informasjon om statlige veiledende retningslinjer, se rundskriv A-1/2020.