Samvær - satser

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten under viser hvilket beløp som kommer i fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet. 

Satsene gjelder fra 1. juli 2020  

 

0 – 5 år

6 – 10 år

11 – 14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

256 kroner

353 kroner

457 kroner

528 kroner

Samværsklasse 2

849  kroner

1 167 kroner

1 513 kroner

1 749 kroner

Samværsklasse 3

2 272 kroner

2 716 kroner

3 199  kroner

3 528  kroner

Samværsklasse 4

2 852 kroner

3 410 kroner

4 016  kroner

4 429 kroner