Samvær - satser

Barnets alder Beløp som trekkes fra bidraget
0-5 år 267 kroner
6 - 10 år 354 kroner
11-14 år 467 kroner
15 år og eldre 536 kroner
Barnets alder Beløp som trekkes fra bidraget
0-5 år 883 kroner
6 - 10 år 1 172 kroner
11-14 år 1 546 kroner
15 år og eldre 1 775 kroner
Barnets alder Beløp som trekkes fra bidraget
0-5 år 2 347 kroner
6 - 10 år 2 750 kroner
11-14 år 3 272 kroner
15 år og eldre 3 591 kroner
Barnets alder Beløp som trekkes fra bidraget
0-5 år 2 946 kroner
6 -10 år 3 452 kroner
11-14 år 4 107 kroner
15 år og eldre 4 509 kroner