Minste pensjonsnivå

Fra og med 01.07.2021
Lav sats kr 167 125
Ordinær sats kr 193 429
Høy sats kr 203 545
Særskilt sats enslige kr 224 878
Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år  kr  316 825
Lønnsvekst %  4,98 %
Forholdstall ved 67 år   1,062
Årskull  1954
Fra og med 01.05.2021
Lav sats kr 167 125
Ordinær sats kr 193 429
Høy sats kr 203 545
Særskilt sats enslige kr 219 878
Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år  kr 316 825
Lønnsvekst %  4,98 %
Forholdstall ved 67 år   1,062
Årskull  1954
Lav sats 
kr 183 587
kr 193 188
kr 208 690
kr 300 704
1,50 %
 1,055
 1953
Fra og med 1.5.2014
Lav sats kr 137 768
Ordinær sats kr 160 285
Høy sats kr 173 274
Særskilt sats kr 270 240
Lønnsvekst % 3,67 %
Forholdstall ved 67 år 1,02
Årskull 1947
Fra og med  1.1.2014                                                                     
Lav sats -
Ordinær sats -
Høy sats -
Særskilt sats kr 261 957
Lønnsvekt % -
Forholdtall ved 67 år                                                        -
Årskull -
Fra og med 1.5.2013
Lav sats kr 133 546
Ordinær sats kr 155 372
Høy sats kr 167 963
Særskilt sats kr 251 957
Lønnsvekst % 3,80 %
Forholdstall ved 67 år 1,015
Årskull 1946
Fra og med 1.5.2012
Lav sats kr 129 294
Ordinær sats kr 150 425
Høy sats kr 162 615
Særskilt sats kr 243 935
Lønnsvekst % 3,67 %
Forholdstall ved 67 år 1,01
Årskull 1945
 
Fra og med 1.5.2011
Lav sats kr 125 338
Ordinær sats kr 145 822
Høy sats kr 157 639
Særskilt sats kr 236 471
Lønnsvekst % 4,73 %
Forholdstall ved 67 år 1,005
Årskull 1944
 
Fra og med 1.1.2011
Lav sats kr 120 276
Ordinær sats kr 139 932
Høy sats kr 151 272
Særskilt sats kr 226 920
Lønnsvekst %
Forholdstall ved 67 år 1
Årskull 1943