Fra og med

01.09.2019

Lav sats

kr 157 171

Ordinær sats

kr 181 908

Høy sats

kr 191 422

Særskilt sats enslige

kr 202 818

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 297 955

Lønnsvekst %

3,07 %

Forholdstall ved 67 år

1,049

Årskull

1952

 

Fra og med

1.5.2019

Lav sats

kr 157 171

Ordinær sats

kr 181 908

Høy sats

kr 191 422

Særskilt sats enslige

kr 198 818

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 297 955

Lønnsvekst %

3,07 %

Forholdstall ved 67 år

1,049

Årskull

1952

 

Fra og med

1.5.2018

Lav sats

kr 153 514

Ordinær sats

kr 177 675

Høy sats

kr 186 968

Særskilt sats enslige

kr 194 192

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 291 022

Lønnsvekst %

3,47 %

Forholdstall ved 67 år

1,042

Årskull

1951

 

Fra og med

1.9.2017

Lav sats

kr 149 225

Ordinær sats

kr 172 711

Høy sats

kr 181 744

Særskilt sats enslige

kr 188 766

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 282 891

Lønnsvekst %

1,14 %

Forholdstall ved 67 år

1,036

Årskull

1950

 

Fra og med

1.5.2017

Lav sats

kr 148 225

Ordinær sats

kr 171 711

Høy sats

kr 180 744

Særskilt sats enslige

kr 184 766

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 281 891

Lønnsvekst %

1,14 %

Forholdstall ved 67 år

1,036

Årskull

1950

 

Fra og med

1.9.2016

Lav sats

kr 147 408

Ordinær sats

kr 170 765

Høy sats

kr 179 748

Særskilt sats enslige

kr 183 748

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år

kr 280 337

Lønnsvekst %

2,78 %

Forholdstall ved 67 år

1,030

Årskull

1949

 

Fra og med

1.5.2016

Lav sats

kr 142 915

Ordinær sats

kr 166 274

Høy sats

kr 179 748

Særskilt sats

kr 280 337

Lønnsvekst %

2,78 %

Forholdstall ved 67 år

1,030

Årskull

1949

 

Fra og med

1.5.2015

Lav sats

kr 139 728

Ordinær sats

kr 162 566

Høy sats

kr 175 739

Særskilt sats

kr 274 085

Lønnsvekst %

1,92 %

Forholdstall ved 67 år

1,025

Årskull

1948

 

Fra og med1.5.2014
Lav satskr 137 768
Ordinær satskr 160 285
Høy satskr 173 274
Særskilt satskr 270 240
Lønnsvekst %3,67 %
Forholdstall ved 67 år1,02
Årskull1947

 

Fra og med 1.1.2014                                                                     
Lav sats-
Ordinær sats-
Høy sats-
Særskilt satskr 261 957
Lønnsvekt %-
Forholdtall ved 67 år                                                       -
Årskull-

 

Fra og med1.5.2013
Lav satskr 133 546
Ordinær satskr 155 372
Høy satskr 167 963
Særskilt satskr 251 957
Lønnsvekst %3,80 %
Forholdstall ved 67 år1,015
Årskull1946

 

Fra og med1.5.2012
Lav satskr 129 294
Ordinær satskr 150 425
Høy satskr 162 615
Særskilt satskr 243 935
Lønnsvekst %3,67 %
Forholdstall ved 67 år1,01
Årskull1945

 

 
Fra og med1.5.2011
Lav satskr 125 338
Ordinær satskr 145 822
Høy satskr 157 639
Særskilt satskr 236 471
Lønnsvekst %4,73 %
Forholdstall ved 67 år1,005
Årskull1944

 

 
Fra og med1.1.2011
Lav satskr 120 276
Ordinær satskr 139 932
Høy satskr 151 272
Særskilt satskr 226 920
Lønnsvekst %
Forholdstall ved 67 år1
Årskull1943