Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2018

Tildelt oppholdstid i barnehage (timer per uke)

Kontantstøtte i prosent

Kontantstøtte per barn

Ikke fått barnehageplass

100 prosent

7 500 kr

Til og med 8 timer

80 prosent

6 000 kr

Fra 9 til og med 16 timer

60 prosent

4 500 kr

Fra 17 til og med 24 timer

40 prosent

3 000 kr

Fra 25 til og med 32 timer

20 prosent

1 500 kr

33 timer eller mer

Ikke rett til kontantstøtte

0