Kontantstøtte

Satser:

Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan derfor bli endret. Kontantstøtten er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

 

Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2018

Tildelt oppholdstid i barnehage (timer per uke)

Kontantstøtte i prosent

Kontantstøtte per barn

Ikke fått barnehageplass

100 prosent

7 500 kr

Til og med 8 timer

80 prosent

6 000 kr

Fra 9 til og med 16 timer

60 prosent

4 500 kr

Fra 17 til og med 24 timer

40 prosent

3 000 kr

Fra 25 til og med 32 timer

20 prosent

1 500 kr

33 timer eller mer

Ikke rett til kontantstøtte

0