Hjelpemidler

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi – Sats 1