Hjelpemidler

Her finner du tilskuddsbeløpene til bil, prisgrenser for høreapparater og tinnitusmaskerer, administrasjonstilskudd tolk på arbeidsplass og satser for brilleinnfatning, ortopedisk fottøy, parykk og refusjon av reiser.

Bil
Satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021)

Tilskuddsbeløp bil gruppe 1-bil til arbeid og utdanning

Inntil 160 507 kr

Tilskuddsbeløp til gruppe 1-bil til dagliglivet

Utgått pr. 1. januar 2015

 

Høreapparater og tinnitusmaskerere
Satsene gjelder fra og med 1. januar 2020 (uendret i 2021)

Type

Sats

Prisgrense analoge apparater uten propp

Inntil 4 295 kr per enhet

Prisgrense analoge apparater med propp

Inntil 4 655 kr per enhet

Prisgrense digitale apparater

Inntil 6 040 kr per enhet

Tinnitusmaskerere

Inntil 3 470 kr per enhet

 

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi
Satsene gjelder fra 1. mars 2020 (uendret i 2021).

 

Sats

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi – Sats 1        

1200 kr inkludert innfatning

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi – Sats 2       

2400 kr inkludert innfatning 

 

Brilleinnfatning
Maksimal stønad per innfatning ved særskilte medisinske tilstander, og briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi hvor brillene (glassene) har individuelt stønadsbeløp. Satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021).

 

Sats

Voksen

710 kr

Barn under 18 år

475 kr

 

Rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Tilskuddsordningen gjelder fra 1. januar 2014 og er for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne. Bruker kan søke nytt tilskudd etter fire år. Satsen gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021).

Maksimal stønad

2 020 kr  per tilskudd

 

Stønad til kjøp av PC/nettbrett 
Satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021)

Maksimal  stønad

3 271 per enhet

 

Ortopedisk fottøy og stønad til parykk
Satsene gjelder fra 1. januar 2020 (uendret i 2021)

Type                                                                                            

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

665 kr per par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

405 kr per par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

1 645 kr per par

Egenbetaling fotsenger

225 kr per enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

800 kr per par

Maksimal stønad til parykk

5 725 kr

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

14 825 kr per kalenderår

Maksimal stønad til spesialbrystholder

800 kr per enhet

 

Refusjon av brukers reiser
I henhold til folketrygdloven kap. 10. Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Type                                                                                            

Sats

Bruk av egen bil

kr 2,50 per km

Tillegg for passasjer

kr 0,45 per km

Kostgodtgjørelse når fraværet overstiger 12 timer

kr 210 per døgn

Standard overnattingsgodtgjørelse

kr 535 per døgn

Tapt arbeidsinntekt for ledsager

kr 120 per time

Tapt arbeidsinntekt for yrkesskade

kr 65 per time - inntil kr. 335 per dag

 

Tolk
Satsene gjelder fra 1. januar 2020

Type

Sats

 

Administrasjonstilskudd i ordningen Tolk på arbeidsplass

Kr. 67 795 kr per år

 

 

Tolk
Satsene gjelder fra 1. januar 2021

Type

Sats

 

Administrasjonstilskudd i ordningen Tolk på arbeidsplass

Kr. 67 795 kr per år