Grunn- og hjelpestønad

Satser:

Satsene gjelder fra 1. januar 2019. Satsene er uendret i 2020 og 2021.
Se også satser for 2018 under.

Satser fra 2019/2020/2021

Grunnstønad

Sats

Per år

Per måned

1

8 232 kr

 686 kr

2

12 564 kr

 1 047 kr

3

16 464 kr

 1 372 kr

4

24 252 kr

 2 021 kr

5

32 868 kr

 2 739 kr

6

41 052 kr

 3 421 kr

 

Hjelpestønad

Sats

Per år

Per måned

Kommentar 

1

14 748 kr

 1 229 kr

Tilsyn og pleie

 

Forhøyet hjelpestønad

Sats

Per år

Per måned

Kommentar 

2

29 496 kr

 2 458 kr

Dobbel ordinær hjelpestønad

3

58 992 kr

 4 916 kr

Fire ganger ordinær hjelpestønad

4

88 488 kr

 7 374 kr

Seks ganger ordinær hjelpestønad

Satser 2018

Grunnstønad
Sats Per år Per måned
1 8 136 kr  678 kr
2 12 420 kr  1 035 kr
3 16 284 kr  1 357 kr
4 23 988 kr  1 999 kr
5 32 508 kr  2 709 kr
6 40 596 kr  3 383 kr

 

Hjelpestønad
Sats Per år Per måned Kommentar 
1 14 580 kr  1 215 kr Tilsyn og pleie

 

Forhøyet hjelpestønad
Sats Per år Per måned Kommentar 
2 29 160 kr  2 430 kr Dobbel ordinær hjelpestønad
3 58 320 kr  4 860 kr Fire ganger ordinær hjelpestønad
4 87 480 kr  7 290 kr Seks ganger ordinær hjelpestønad