Gravferdsstønad

Satser:

Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2021. Stønaden er behovsprøvd.
  Sats
Gravferdsstønad inntil 25 377 kr
Båretransport over 20 km (egenandel) 2 538 kr

 

Satser for dødsfall i perioden 1. januar 2020 - 31. desember 2020. Stønaden er behovsprøvd.
  Sats
Gravferdsstønad inntil 24 734 kr
Båretransport over 20 km (egenandel) 2 473 kr