Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2020. Stønaden er behovsprøvd.
  Sats
Gravferdsstønad inntil 24 734 kr
Båretransport over 20 km (egenandel) 2 473 kr