Garantipensjon

Satser:

Garantipensjon blir gradvis innført for de som er født fra 1954. 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2021
  Sats
Høy sats 201 356  kr.
Ordinær sats 186 263  kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2020

  Sats
Høy sats 192 125  kr.
Ordinær sats 177 724  kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2019

 

Sats

Høy sats

190 368 kr.

Ordinær sats

176 099 kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2018

 

Sats

Høy sats

185 939 kr.

Ordinær sats

172 002 kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2017

 

Sats

Høy sats

180 744 kr.

Ordinær sats

167 196 kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2016

 

Sats

Høy sats

179 748 kr.

Ordinær sats

166 274 kr.

 

Satsene som gjelder fra og med 1. januar 2016

 

Sats

Høy sats

175 739 kr.

Ordinær sats

162 566 kr.