Garantipensjon

Satsene som gjelder fra og med 1. mai 2021
  Sats
Høy sats 201 356  kr.
Ordinær sats 186 263  kr.
  Sats
Høy sats 192 125  kr.
Ordinær sats 177 724  kr.