Enslig mor eller far

Nivå     Maksimalt beløp i året
Videregående skole-nivå 28 433 kroner
Høgskole eller universitet 68 136 kroner
Antall barn Maksimalt beløp per måned Maksimalt beløp per år
1 barn 4 195 kroner 50 340 kroner
2 barn 5 474 kroner 65 688 kroner
3 eller flere barn 6 203 kroner 74 436 kroner