Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

Satser:

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2021 eller senere

Beløp per barn

        90 300 kroner

 

Satsene for fødsler og adopsjoner 1. januar 2020 - 31. desember 2020

Beløp per barn

      84 720 kroner